Update

Hej alla!

Danstävlingen är inte inställd ännu.

Vi jobbar på hårt för att vi skall få arrangera danstävlingen

IDO Disco Gran Prix Lördagen 22 och Söndagen 23 augusti.

Självklart måste tävlingen bli lite annorlunda än vad vi hade räknat med från början.

Vi hoppas få igenom vår plan med Folkhälsomyndigheten, Katrineholms kommun och så klart Duveholmshallen.

Alla i Katrineholm hoppas så klart att vi kommer.

Vi har bland annat bokat en Ledskärm för live stream på 4,8 x 3 meter som tävlingen kan visas på utomhus på baksidan av hallen (bakom läktare) så ingen publik i hallen endast utomhus på fotbollsplan där vi setter stolar för publiken och dansare som inte tävlar.

Många andra detaljer som vi planerar, om distansering m. m. som vi hoppas skall ge oss ett klar tecken på att köra tävlingen.

Vi återkommer så snart vi fått svar, förhoppningsvis inom ett par veckor.

Så fortsätt träna alla dansare och förbered er för tävling.

Anmälningstiden går ju inte ut före 1 August

Bästa soliga hälsning från Knut Säborg

Hello everyone!

The dance competition is not canceled!

We work hard to get the dance competition organized

IDO Disco Gran Prix Saturday 22nd and Sunday 23rd August.

Of course, the competition must be a little different than we had anticipated and planned for.

If we manage to do so with the Public Health Agency, Katrineholm municipality and of course Duveholmshallen.

Everyone in Katrineholm hopes of course that we will come.

We have, among other things, booked a 4.8×3 meter live screen for the competition that can be shown outdoors on the back of the hall (behind stands) so no audience in the hall only on the football field where we set chairs for the audience and dancers who do not compete.

Many other details that we plan on, such as distancing etc., which we hope will give us a clear sign of running the competition.

We will return as soon as we receive a reply hopefully within a couple of weeks.

So keep training all dancers and prepare for the competition.

The registration period does not expire before August 1st

Best sunny greetings from Knut Säborg