Update

Välkomna
Vi är glada att välkomna er till Katrineholm och IDO Disco Grand Prix 2020!
På grund av rådande begränsningar så kommer tävlingen att se lite annorlunda ut än vad ni är vana vid
Nedan finns ett preliminärt tidsschema, som kommer att uppdateras mer exakt då anmälan stängs.


Tävlingsupplägg
Duveholmshallen är en stor arena som vi delat in i tre delar, varav en del är tävlingshall.
De övriga används för uppvärmning och inslussning till tävlingsgolvet.

Tävlingen kommer att dansas i mindre block, uppdelat efter åldersklass.
Varje block tävlar klart sin del av tävlingen och prisutdelning sker direkt innan nästa block startar.

Ca en timme innan varje block startar så öppnas dörrarna till uppvärmningshallen, C-hallen.
Strax innan tävlingsstarten slussas dansarna vidare in till B-hallen, för att därefter gå in i A-hallen och tävla.
Samtliga dansare måste lämna A-hallen efter prisutdelningen.

Funktionärer kommer att guida er på plats.

Publik
I A-hallen tillåts ingen publik, däremot finns möjlighet att köpa entré till E och D-hallen,
där danstävlingen visas via livestream.
Där finns sittplatser utspridda för 50 personer/hall.

Efter varje block lämnar man sedan E och D-hallen. Separat in och utgång för dessa hallar finns.
Café finns tillgängligt i båda hallarna.

Entréavgiften är 100 kr (10 euro) per block/dag.


Arrangör Knut Säborg Dansstudio
Som vana tävlingsarrangörer sedan 20 år tillbaka ser vi nu, trots hårda restriktioner, fram emot att arrangera denna tävling. Dock med försiktighet, utan onödig trängsel och risk för smittspridning.
Det är av stor vikt att alla som på något sätt deltar i arrangemanget följer detta.
I arenan kommer tvål och handsprit finnas tillgängligt på flera ställen.

Vi följer Folkhälsomyndigetens råd och riktlinjer

Observera att resor till och från Katrineholm, Sverige, samt deltagandet sker under eget ansvar.


Har du några frågor gällande danstävlingen? Tveka inte att maila oss på knut@dansstudio.com

 

Welcome
We are happy to welcome you to Katrineholm and IDO Disco Grand Prix 2020!
Due to current restrictions, the competition will look a little different than you are used to.
Below is a preliminary schedule, which will be updated more precisely when registration closes

Competition structure
Duveholmshallen is a large arena that we have divided into three parts,
which one is the competition hall.
The others are used for warmup and to go through to the competition floor.

The competition will be danced in smaller blocks, devided by age group.
Each block will be completed and the hall emptied before the nextblock can enter.

All dancers must leave the A-hall after pricegiving ceremony.

Officials will guide you.

Audience
In the A-hall, no audience is allowed, however there is an opportunity to buy a ticket to the E and D-hall, where the competition is shown via live-stream.
There are seats spread out for 50 people / hall.
After each block, you leave the E and D-halls, via separate exits.
Café is available in both halls.

The entrance fee is SEK 100 (10 euros) per block / day.

Organizer Knut Säborg Dansstudio
As experienced competition organizers for the past 20 years, we are now, despite strict restrictions, looking forward to arranging this competition. However, with caution, without unnecessary congestion and risk of infection.
It is of great importance that everyone who is in some way participates in the event follow this.
In the arena, soap and rubbing alcohol will be available in several places.
We follow the Swedish Public Health Agency’s advice and guidelines
Please note that travel to and from Katrineholm, Sweden, and participation is at your own responsibility.

Do you have any questions regarding the dance competition? Do not hesitate to email us at
knut@dansstudio.com